Vi hjälper företag
att nå längre.

Consor är Uppsalas största studentdrivna konsultföretag. Genom oss får du tillgång till universitetets mest drivna studenter som med hjälp av färsk kunskap, stark drivkraft och kreativitet levererar nya perspektiv och nya lösningar på era utmaningar.

Vilka vi är

Consor

Studentkonsulter från Uppsala universitet.

Mål

Att förse näringslivet med värdefull kompetens.

Kompetens

Verksamhetsutveckling, marknadsföring, IT & digitalisering m.m.

Varför Consor?

Ett urval av de företag vi arbetat med

Våra case

Utveckling av sälj- och marknadsorganisation

Mercuri International Research ingick under våren ett samarbete med Consor där två våra studentkonsulter gick in och stöttade två av deras kundprojekt. I ett av projekten anlitades en av våra konsulter för att stötta planeringsfasen av ett stort systembyte. Vår konsult var även med och påbörjade utvecklandet av kundens befintliga onboardingprocesser. I det andra kundprojektet fick en av våra studentkonsulter i uppdrag att bidra med en omfattande dataanalys för en kunds relation till dess marknad, positionering, kundsegment och värdeerbjudande till kunderna.

logo_7363_mercuriint

Vad som gör oss unika

Genom att rekrytera Uppsalas mest drivna studenter, som är i slutet av sin utbildning, kan vi erbjuda högpresterande konsulter som inom kort kommer ut på arbetsmarknaden till en bråkdel av priset. Resultatet är ett konsultföretag som arbetar hårt och strukturerat för att lösa våra kunders utmaningar och ta dom till nästa nivå.

Företag vi arbetat tillsammans med

Företag vi jobbat tillsammans med

Vilken information söker du?

Kontakta oss