Våra affärsområden

Marknadsföring

Varumärket är ett av företagets största tillgångar.  Inom området marknadsföring gör vi allt ifrån strategisk planering och marknadsanalys till implementering och utvärdering. 

Exempel på projekt:  

 • Målgruppsanalyser och marknadssegmentering
 • Konkurrensanalyser  
 • Sociala medier  
 • Content och sökmotoroptimering (SEO) 
 • Storytelling och branding  
 • Google Adwords och Google Analytics

Strategi och organisation

En effektiv organisation där kunden sätts i fokus, ledningen har relevanta beslutsunderlag och organisationen arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål är en förutsättning för framgång, inte minst i dagens snabbt föränderliga omvärld. 

Exempel på projekt 

 • Nuläges- och omvärldsanalyser.  
 • Konkurrentanalyser  
 • Affärsmodellering  
 • Förändringsledning  
 • Kulturförändringar och organisationsdesign  
 • Digital mognadsanalys
 • Digital strategi & kommunikation
 • Omvärldsanalyser

Hållbarhet

Alla har ett ansvar för en hållbar framtid. Med marknadens ökade intresse för hållbar utveckling förväntas  dagens organisationer arbeta aktivt inom både miljömässiga och sociala frågor. Förutom att det är en viktig instats för vår planet är hållbarhetsarbete ett sätt att effektivisera, minska kostnader och skapa nöjda kunder. Vi möter era behov och skapar hållbara lösningar därefter. 

Exempel på projekt: 

 • Hållbarhetsrapporter
 • Kommunikation av hållbarhetsarbete.
 • Identifiera trender i omvärlden.
 • Kartlägga resursanvändning. 
 • Kartlägga förbättringsmöjligheter. 

Finansiell analys

En grundlig förståelse för företagetfinanser är avgörande för intressenter såsom ägare, leverantörer, investerare och banker. Det innebär att förstå vilka kostnadsbesparingar ert företag kan göra eller vilka investeringar som är mest lönsamma. 

Exempel på projekt 

 • Beslutsunderlag för investering och finansiering 
 • Räkenskapsanalyser  
 • Företagsvärdering  
 • Investeringsstrategi  
 • Portföljanalys samt analys av finansiell statistik.  

Webb

Behöver ni uppdatera er webbdesign eller vill starta upp en ny e-handel? En webbsida är ett värdefullt verktyg för att kunna stärka företagets varumärke och ger en möjlighet att visa upp produkter och tjänster online. Vi gör både små och stora webbprojekt från idé till implementering, alltid i ett nära samarbete med våra kunder. 

Exempel på projekt: 

 • Webbdesign 
 • Webbutveckling
 • Apputveckling
 • Webbshop

Datahantering

Digitaliseringen har resulterat i en exponentiell ökning av mängden data. Att effektivt nyttja data ställer dock krav på struktur och inte minst juridiska krav.  Rätt hanterat,  öppnar denna utveckling dock upp för enorma möjligheter. Genom att strukturera, visualisera och se till att datan hanteras på ett korrekt sätt data finns möjlighet att nå ovärderliga insikter och stora konkurrensfördelar. 

Exempel på projekt: 

 • Dataanalys 
 • GDPR-arbete
 • Datahantering i Excel  
 • Data mining 

Systemutveckling

Det ställs allt högre krav på IT-system och nya tekniklösningar. Många IT-projekt misslyckas med budget, tidspal och även slutresultat. Vi har kompetens att bemöta olika behov som kan uppstå under hela systemutvecklingens livscykel. 

Exempel på projekt: 

 • Kravanalys
 • Design
 • Programutveckling
 • Databasteknik  

Och så mycket mer...

Vi förstår att varje utmaning och möjlighet är unik. Därför vill vi gärna ta ett första förutsättningslöst möte med er där ni kan få berätta mer om just de utmaningar som ni står inför, eller möjligheter ni vill ta tillvara på.

Kontakta oss

Varmt välkommen till Consor!

Undrar du hur du kan paketera dina erbjudanden? Eller vad den senaste forskningen säger om hållbarhet? Ett första möte är alltid kostnadsfritt hos oss. 

Ska vi ta ett möte och diskutera saken? 

Martin

Martin Normell, Consultant