Identifiera dina utmaningar

Som managementkonsulter arbetar vi med stor nyfikenhet och systematik. Du kanske är ett litet företag som vill växa. Eller ett företag som redan har vuxit, men gjort det snabbt och mycket. Oavsett så är ditt företag sannolikt inte först med samma utmaning, men lösningarna kan skilja sig åt beroende bransch och våra klienters unika ställning. Vår utgångspunkt är att du känner ditt företag bäst, men med vår hjälp och forskningen i ryggen kan vi hjälpas åt att sätta ord på vilka Dina utmaningar egentligen är. 

Från ord till handling

När vi identifierat och lyckats sätta ord på dina utmaningar skrider vi till handling. Då tittar vi på den data vi samlat in, styrker den mot relevant kunskap och forskning och skapar en praktiknära lösning. Med det menar vi att även om vi alltid vilar på vetenskap och den kunskap vi hämtar från akademin är vi också medvetna om att de flesta företag vill ha konkreta lösningar som är lätta att förstå och ta till sig för att gå från ord till handling. 

Varför Consor sticker ut

Som Uppsalas första  och enda managementkonsultbolag drivet av studenter är vi av naturen vetgiriga, intresserade och hungriga att visa vad vi kan. Vi kan vara ärliga och säga att akademisk forskning ibland uppfattas som torrt och inte sällan blir alldeles för svårt att begripa och sätta sig in i. Vårt mål är därför att översätta den till både praktiknära och affärsdrivna lösningar. De flesta som vänder sig till oss på Consor gör det för att de inte riktigt har resurserna i form av tid och kunskap att nysta upp sitt garn själva. Därför är vår mission att ta dig från A till B och framåt. 

Identifiera & Förstå

Analysera

Planera & Strukturera

Exekvera

Varje problem kräver sin lösning

Den unika kontexten och utmaningens karaktär avgör hur vi väljer att bäst angripa och lösa problemet. Varje utmaning är unik och kräver sin process. 

Vi gör individuella bedömningar inför varje utmaning. Detta för att säkerställa att vi arbetar strukturerat och effektivt, och att vi löser rätt problem.

Finns det något problem ni skulle vilja ha löst?

Kontakta oss

Varmt välkommen till Consor!

Är du nyfiken på vad den senaste forskningen säger om kunskapsöverföring i organisationer? Eller hur vi ser på internet of things? Ett första möte är alltid förutsättningslöst och kostnadsfritt hos oss.

Kontakta oss! 

IMG_2061asd1

Victor Öman, medgrundare och managementkonsult