Ett nytt digitalt skyltfönster för Topskog

En ny hemsida som stärker varumärket och den digitala närvaron

Topskog är ett företag verksamma inom skogsindustrin och innehar Sveriges största databas av sitt slag inom skogsfastigheter. Topskog erbjuder kunden möjlighet att både fynda och värdera skogsfastigheter. Consor fick i uppdrag att skapa en ny hemsida åt Topskog med tillhörande SEO-arbete, sökordsoptimering – ett sätt för Topskog att enklare synas och komma närmare potentiella kunder.

Projektet inleddes med ett första möte med Topskog där önskemål vad gäller hemsidans innehåll och design diskuterades. Önskemålen innefattade en professionell och förtroendeingivande hemsida i syfte att stärka Topskog som varumärke. Arbetet inleddes kort därefter. Under arbetsprocessens gång fanns det en pågående diskussion mellan Consor och Topskog. Topskog fick möjlighet att följa utvecklingen av hemsidans skapandeprocess från start till mål och bidra med input utefter önskemål.

Resultatet blev en intresseväckande hemsida som förmedlar Topskogs budskap och varumärke på ett modernt och tydligt sätt. Consor bistod även med en tillhörande lathund till hemsidan, som bidrog till att Topskog i framtiden kan göra enklare korrigeringar på hemsidan utefter behov. När hemsidan hade färdigställts påbörjades ett SEO-arbete, vilket innefattade att Consor svarade för sökordsoptimering med syfte av att Topskog ska rankas högre vid relaterade sökningar vid olika sökmotorer.

Hemsidan har bidragit till att Topskog fått en tydligare digital närvaro, där information om Topskogs erbjudanden blivit mer lättillgänglig för besökare och potentiella kunder.