En hemsida som stödjer verksamheten

"Citat."

- Namn Efternamn, Titel.
Startsidan på holistahalsa.se:

En hemsida som stärker varumärket och hjälper besökare att ta det första steget

Holista Hälsa fokuserar på helheten. Företaget sätter kundens i centrum och erbjuder en helhet som många konkurrenter inte gör. Genom att fokusera på helheten kan Holista Hälsa öka välbefinnandet hos sina kunder på fler nivåer.

Holista Hälsa är ett nystartat företag som erbjuder olika tjänster inom yoga, terapi och kost. Allting var på plats inför starten. Lokalen, personalen, tjänsteutbudet. Men företaget behövde en kanal, en kontaktyta, till vilken potentiella kunder kunde söka sig för information om företaget, bokning av dess tjänster och kontakt med de anställda. En hemsida behövde tas fram som uppfyllde detta behov. Vidare behövde hemsidan förmedla professionalitet, trygghet och hälsa; och bidra till att stärka företagets varumärke.

Consor fick i uppdrag av Holista Hälsa att skapa en hemsida som fungerade som ett första möte med kunderna. Det första steget var att identifiera de verksamhetsbehov som hemsidan skulle uppfylla. Det andra steget var att utvärdera hur dessa behov bäst skulle uppfyllas. Detta inkluderade inte bara de rent tekniska utmaningarna, utan också hur varumärket kunde förmedlas och hur en hemsida byggd kring besökaren kunde skapas. Det tredje steget innebar att producera själva hemsidan. Vilket genomfördes i tätt samarbete med kunden och med en hög transparens.

Projektet resulterade i en helt ny hemsida som integrerade med företagets bokningssystem på HolistaHalsa.se. Som alltid i våra leveranser ingick certifikat för HTTPS, mobilanpassning av hemsidan och ett enkelt redaktörsgränssnitt, för att företaget själva ska kunna administrera hemsidan. Bilder på hemsidan går att se här på sidan.

OBS: P.g.a. rådande omständigheter med Covid-19 har Holista Hälsa valt att skjuta på lanseringen, varför hemsidan i dagsläget endast går att nå med ett lösenord.

Skärmdumpar av hemsidan