Positionerad för framgång på en historisk marknad

"Bridgeby's"

"Citat ifrån beställare"

- Namn Efternamn, Titel.

Analys av marknad och positionering i auktions- och antikvitetsmarknaden

Bridgeby’s, som är ett arbetsnamn, är en tjänst som mellanhand för handel av mer eller mindre exklusiva antikviteter, artefakter och andra rariteter. Idén är att tillhandahålla ett nätverk av köpare, säljare och andra intressenter, och att utgöra en garant för alla inblandade parter. 

Consor fick i uppdrag av Bridgeby’s VD att ta fram en strategisk varumärkespositionering i relation till den befintliga marknaden och intressanta målgrupper. Arbetet innebar att Consor analyserade internationella och lokala aktörer, definierade potentiella målgrupper utifrån tjänstens utformning och därefter föreslog den positionering som utifrån analysen bedömdes som mest gynnsam för företaget.

Projektet resulterade i att företagets VD valde att pivotera tjänsten för att bättre kunna ta tillvara på de möjligheter som hade identifierats på marknaden.