Samarbete med Mercuri International Research - en av de världsledande experterna inom försäljning och ledarskap

"Citat ifrån beställare"

- Namn Efternamn, Titel.

Om Mercuri International Research

Mercuri International Research hjälper företag att effektivsera dess försäljningsaktiviteter och ledarskap med en etablering som världens ledande försäljningsrådgivare. Fokus ligger på att lösa verksamhetens viktigaste försäljningsutmaningar genom att utveckla de färdigheter som krävs för att den interna säljorganisationen ska ha förmågan att prestera i världsklass. Genom bland annat forskning och expertrådgivning hjälper Mercuri företag att leda en smartare och bättre försäljningsorganisation med potentialen att generera tillväxt.

Mercuri International Research skapar värde tillsammans med våra studentkonsulter

Mercuri International Research ingick under våren ett samarbete med Consor där två våra studentkonsulter gick in och stöttade i två av deras kundprojekt. Det ena projektet omfattade utvecklandet av en av Mercuri’s kunders sälj- och marknadsorganisation. Initialt var en av våra konsulter med i planeringsfasen av ett stort systembyte där hon tillsammans med en av Mercuri’s konsulter tog fram ett presentations- och beslutsunderlag för systemleveransen. Dessutom var vår konsult även med och påbörjade utvecklandet av kundens befintliga onboardingprocesser genom att lägga grunden för framtagandet av ett omfattande onboardingmaterial. 

I det andra kundprojektet fick en av våra studentkonsulter i uppdrag att bidra med en omfattande dataanalys av företaget (Mercuri’s kund) i relation till dess marknad, positionering, kundsegment och värdeerbjudande till kunderna. Detta för att identifiera företagets nyckelkunder på en föränderlig marknad och hur dessa kan konverteras till värdeskapande kunder. Utöver detta genomfördes även en konkurrensanalys där trender inom branschen identifierades. Slutligen visualiserades detta och sattes samman till ett underlag redo att presenteras till Mercuri’s kund.

Samtliga leveranser i de två kundprojekten resulterade i ett mycket lyckat samarbete där både Consor och representanter från Mercuri International Research ser potentialen i ett fortsatt framtida samarbete. 

Nyfiken på hur Consor skulle kunna stötta just din organsiation i liknande projekt? Tveka då inte att höra av dig till oss på: kontakt@consorconsulting.se