En heltäckande GDPR-policy till Nick's

Utvärdering och utveckling av Nick's GDPR-policy för att möta dagens krav på hantering av personuppgifter

Nick’s är en aktör som ständigt utmanar livsmedelsindustrin genom att erbjuda sockerfria ‘snacks’ utan att tumma på smaken. Visionen är att det ska smaka gott samtidigt som det inte ska påverka blodsockret eller för den delen bidra till en försämrad hälsa.

Consor fick i uppdrag av Nick’s att utvärdera och utveckla deras GDPR- policy. De upplevde nämligen att det fanns en inneboende osäkerhet kring hur de skulle förhålla sig till hanteringen av  personuppgifter samt hur de skulle arbeta med GDPR. Uppdraget innefattade en nulägesanalys av Nick’s befintliga GDPR-policy samt rådgivning i frågor kring GDPR och de nuvarande kraven som ställs på näringsidkare. Detta resulterade i leveransen och framtagandet av en ny heltäckande GDPR-policy att förhålla sig till inom verksamheten. Dessutom tog vi även fram riktlinjer för hur Nick’s bör kommunicera dess hantering av personuppgifter vid extern mailkontakt genom att ta fram en mailfot till företagets medarbetare. 

Det blev ett lyckat samarbete där Nick’s nu har implementerat en heltäckande GDPR-policy med nya förutsättningar att möta dagens krav på hantering av personuppgifter.