Presentationer som ökar genomslaget och stärker varumärket

"Consors leverans var både snabb, professionell och tydlig. De förstod snabbt mina behov, gjorde regelbundna avstämningar under projektets gång och levererade med hög kvalitet. Jag är mycket nöjd och kan med gott samvete rekommendera Consor för liknande arbete."

- Sara Törnblom, VD.

Presentationsmaterial som ökar genomslaget för en nytänkande organisation i juristbranschen.

Tydlighetsfabriken har förstått vikten av att må bra för att kunna prestera bättre som jurist. De erbjuder skräddarsydda utbildningar och workshops, med målet att uppnå både ett hållbart och produktivt arbetsliv som jurist. 

Tjänsterna är populära. Men presentationsmaterialet var i behov av en uppdatering för att bättre förmedla och spegla företagets varumärke. En tydligare branding av materialet behövdes. En branding som skulle höja helhetsupplevelsen.  

Consor fick i uppdrag av Tydlighetsfabriken att skapa skräddarsytt presentationsmaterial som kunde användas i utbildningar och workshops. Syftet med projektet var skapa ett material som förmedlade företagets varumärke, förstärkte budskapet, och ökade pedagogiken för att bättre nå fram till och öka genomslaget hos publiken. Målet var också att det brandade materialet skulle möjliggöra för Tydlighetsfabriken att snabbare skapa professionella och inspirerande presentationer som håller en hög estetisk nivå.

Projektet resulterade i att Consor vidareutvecklade Tydlighetsfabrikens grafiska profil, skapade en brandad presentationsmall, komponerade ett entusiasmerande stämningsbildpaket, pedagogiska figurer samt ett styrdokument över hur materialet skulle användas.”